til top
Bestill katalog
Bestill katalog
  • Mesterhus med  høyest vekst i 2020

Mesterhus med høyest vekst i 2020

Med 1.144 boliger igangsatt er Mesterhus den boligbyggeren med høyest vekst blant de største boligbyggerne i 2020. Vi hadde vel aldri tenkt at 2020 skulle utvikle seg slik, basert på nedstengningen i mars og april, sier kjededirektør i Mesterhus Karl Arne Jespersen.

Aktuelt / 21.01.2021

 Det er gledelig å se at Mesterhus har en oppgang på 18 prosent både når det gjelder igangsetting og salg av boliger i 2020, sier Jespersen.

– Spesielt gledelig er det at dette skjer i et krevende år. Vi hadde vel aldri tenkt at 2020 skulle utvikle seg slik, basert på nedstengningen i mars og april. Vi opplever stor etterspørsel etter småhus og eneboliger, og har i tillegg en vekst på over 20 prosent på rehabiliteringsmarkedet. Dette er helt i tråd med vår vekstambisjon fremover. Vi vet at det er et betydelig marked for eneboliger i småhus i store deler av landet. Utfordringen er å få regulert gode boområder for barnefamilier der de ønsker å bo, utdyper Jespersen som legger til at det er regionale variasjoner i tallene.

– Vi skulle gjerne sett en bedre utvikling i Nord. Her er noe av utfordringen den virkningen boliglånsforskriften har i distriktene.

Stor økning i salg av fritidsboliger

OBOS og Block Watne samlet var det største boligbyggeren i 2020- På andre og tredjeplass kom Mestergruppen sine kjeder Systemhus og Mesterhus, se hele listen nederst. 2020 bød på nedgang både innen nyboligsalget og antall igangsettelser, men nedgangen ble ikke like kraftig som fryktet. Samlet nyboligsalg i 2020 var tre prosent lavere enn i 2019, og samlet igangsetting var fem prosent lavere enn 2019. I løpet av hele 2020 estimerer Boligprodusentene at totalt 27.854 nye boliger er igangsatt, inkludert fritidsboliger.

Den store vinneren i boligsalget i 2020 var fritidsboliger, hvor man opplevde en voldsom økning på 37 prosent. I stor grad på grunn av vansker rundt pandemien har ikke igangsettingen holdt tritt, og her har det vært en nedgang på to prosent for fritidsboliger sammenlignet med året før. Igangsettingen av både eneboliger og småhus har hatt en nedgang på syv prosent, og for leiligheter har nedgangen væt fire prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Salget av eneboliger økte med fem prosent sammenlignet med året før, mens småhussalget gikk ned med åtte prosent, og leilighetssalget gikk ned med fem prosent.

– Boligmarkedet for nye boliger har vært preget av usikkerheten som koronapandemien har skapt, men også av stimulansene ved lav rente, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene. 

Antall igangsatte boliger i 2020