Arkitekt tegnet bolig Bente Engan. Stor flott bolig med 8 arker samt observatorie stjernekikkert.